(0) kommenttia

Hangon hyväntekeväisyys ry. haluaa luoda hyvää hankolaisille

Vuoden 2021 alussa perustettu Hangon hyväntekeväisyys ry haluaa toiminnallaan tukea ja auttaa vähävaraisia sekä yksinäisiä ja apua tarvitsevia ikäihmisiä.

Vähävaraisille suunnattujen ruokakeräysten ja ruoka-avun ohella yhdistys toteuttaa ikäihmisten tarpeisiin räätälöityjä kotikäyntejä.

Yritysten ja yksityishenkilöiden tarjoama tuki on yhdistykselle ensiarvoisen tärkeää: se mahdollistaa Hangon hyväntekeväisyys ry:n toiminnan ja sen turvin yhdistys kykenee tekemään laajamittaisempaa työtä vähävaraisten ja yksinäisten ikäihmisten elämänlaadun parantamiseksi.

Halu auttaa

Hangon hyväntekeväisyys ry:n puheenjohtaja Marko Niemi on monelle hankolaiselle ja vapaa-ajanasukkaalle tuttu kasvo. Niemi on jo pidemmän aikaa tehnyt Hangossa töitä vähävaraisten elämänlaadun parantamiseksi.

– Olen aina kokenut tärkeäksi auttaa heikoimmassa asemassa olevia sekä kaikkia, jotka apua tarvitsevat: ihmisten auttaminen on kutsumukseni.

Niemi kutsuttiin reilu vuosi sitten Hangon suomalaiseen seurakuntaan diakoniatyöntekijän tehtäviin vuoden mittaisella määräaikaissopimuksella: osaltaan varmasti juuri siitä syystä, että hän on tehnyt asioita, joita diakoniatyöntekijältä vaaditaan.

– Kykenin varsin lyhyessä ajassa luomaan erilaisia tapoja erityisesti vähävaraisten ja yksinäisten ikäihmisten auttamiseksi: olin lähes päivittäin kasvotusten ihmisten hädän, ahdingon ja epätoivon kanssa.

Niemen konkreettinen ja suora toiminta vähävaraisten hyväksi loi vahvan siteen hänen ja avuntarvitsijoiden välille. Tämän seurauksena Niemestä kehkeytyi varsin nopeassa ajassa henkilö, jonka puolueen avuntarvitsijat kääntyivät.

– Tapani toimia herätti varmasti luottamusta monissa, koska tein asioita, jotka vaikuttivat suoraan ihmisten elämään positiivisella tavalla. Näin omilla silmilläni sen, kuinka huonosti joillakin ihmisillä menee ja koin tärkeäksi luoda erilaisia tapoja auttaakseni heitä. Olen aina arvostanut suoraselkäisiä toimijoita, jotka uskaltavat kantaa vastuuta asioista ja saavat esimerkillään myös muut toimimaan yhteisön edun parhaaksi.

Työ vähävaraisten sekä yksinäisten ja apua tarvitsevien ikäihmisten parissa kirkasti Niemen visiota siitä, että hän koki tärkeäksi perustaa Hankoon hyväntekeväisyystyöhön keskittyvän yhdistyksen.

– Näin diakoniatyöntekijänä kaupungissamme runsaasti hätää, ahdinkoa ja epätoivoa: en voinut jättää työtäni kesken, vaan päätin ryhtyä konkreettisiin toimenpiteisiin. Otin yhteyttä Mira Haahtiin, koska hän on mielestäni paras mahdollinen henkilö, jonka kanssa tehdä yhteistyötä avuntarvitsijoiden elämänlaadun parantamiseksi: häneltä löytyy vaadittavaa energiaa ja oma-aloitteisuutta asioiden hoitamiseen.

Niemi ja Haahti ovat tehneet vuosien saatossa runsaasti yhteistyötä, ja he ovat muun muassa reilun vuoden ajan toteuttaneet suosittuja ruokakeräyksiä vähävaraisten auttamiseksi.

– Kerroin Haahdille suunnitelmistani yhdistyksen perustamiseen liittyen: hän oli heti valmis lähtemään toimintaan mukaan ja koki tärkeäksi sen, että Hankoon perustettaisiin hyväntekeväisyyteen keskittyvä yhdistys, joka olisi helposti lähestyttävä ja kykenisi mahdollisimman nopeasti reagoimaan ihmisten avuntarpeeseen.

Tammikuun alussa pidettiin perustava kokous ja Hangon hyväntekeväisyys ry oli tosiasia.

– Olemme Miran kanssa luovia ja idearikkaita käytännön toimijoita: siksi on tärkeää, että yhdistyksen hallituksessa on mukana Aino Steinerin kaltaisia henkilöitä, jotka puurtavat suurella sydämellä ja vastaavat eritysesti byrokraattisista ja hallinnollisista asioista.

Niemi ja Haahti ovat reilun vuoden ajan toteuttaneet suosittuja ruokakeräyksiä, joiden turvin autetaan Hangon Katulähetyksen toteuttamia viikoittaisia vähävaraisille suunnattuja ruokajakoja.

– Olemme järjestäneet ruokakeräyksiä reilun vuoden ajan noin kerran viikossa. Keräyksien saamaa vastaanottoa voi luonnehtia todella positiiviseksi: monet haluavat auttaa ja se on hieno asia! Ruokakeräyksiin osallistuminen on todella tärkeää, koska Katulähetyksen kolmesti viikossa järjestettäviin ruokajakoihin osallistuu viikoittain noin sata avuntarvitsijaa.

Hyväntekeväisyys tekee yrityksellesi hyvää!

Ruokakeräykset ovat yksi osa Hangon hyväntekeväisyys ry:n toimintaa.

– Tämän lisäksi olemme kokeneet tärkeäksi kohdata yksinäisiä ja apua tarvitsevia ikäihmisiä. Hangosta löytyy paljon ikäihmisiä, jotka ovat jatkuvasti yksin vailla ihmiskontakteja: korona-aika on entisestään lisännyt heidän ahdinkoaan ja eristystään muista ihmisistä.

– Me haluamme auttaa ikäihmisiä ja siksi olemme luoneet kotikäyntipaketteja, joiden avulla haluamme vastata yksinäisyydestä kärsivien ikäihmisten hätään ja tarpeisiin turvallisella tavalla. Koronarajoitusten jälkeen tulemme huomioimaan toiminnassamme myös lapset ja nuoret esimerkiksi erilaisilla tapahtumilla sekä tukea eri tavoin heidän harrastustoimintaansa.

Jotta Hangon hyväntekeväisyys ry kykenee parhaalla mahdollisella tavalla tekemään töitä ikäihmisten elämänlaadun parantamiseksi, niin yhdistys toivoo, että hankolaiset yritykset ja yksityishenkilöt tarttuisivat yhdistyksen tarjoamiin kotikäyntipalveluihin.

– Auttaminen tekee luonnollisesti hyvää paitsi kohteelle eli autettavalle, myös hänelle, joka auttaa. Ihminen on sosiaalinen eläin: meidät on aidosti rakennettu välittämään ja huolehtimaan toisistamme. Tiedän, että myös monille työntekijöille yrityksen toteuttama hyväntekeväisyys on tärkeää: nyt auttaminen on mahdollista kohdistaa paikallisesti hankolaisille avuntarvitsijoille ja ikäihmisille.

Hyväntekeväisyys kertoo konkreettisella tavalla siitä, että yrityksellä ja sen johdolla on muitakin intressejä ja arvoja kuin raha.

– Yrityksen vastuullisuus sekä se, että yritys kantaa huolta kaupunkimme avuntarvitsijoista, on yksi tapa lisätä työntekijöiden sitoutumista ja motivaatiota.

Tänä päivänä yrityksen arvot merkitsevät monelle asiakkaalle paljon.

– Monet asiakkaat tukevat varmasti mielellään myös Hangossa sellaisia yrityksiä, jotka toimivat vastuullisesti ja haluavat samalla auttaa kaupunkimme yksinäisiä ja apua tarvitsevia ikäihmisiä.

Hangon hyväntekeväisyys ry haluaa tarjota yrityksille muutakin kuin vain ja ainoastaan tilinumeron, jonne voi halutessaan lahjoittaa rahaa.

– Me haluamme tarjota yrityksille ja yksityishenkilöille onnistuneen hyväntekeväisyyskokemuksen, joka lisää yritysten ja yksityishenkilöiden uskoa siihen, että hyvää tekemällä voi aidosti luoda hyvää koko yhteisölle. Hangon hyväntekeväisyys ry kokee, että hyväntekeväisyys toteutuu parhaimmillaan silloin kun molemmat osapuolet saavat yhteistyöstä jotain.

Hangon hyväntekeväisyys ry kokee tärkeäksi, että jokainen, joka kykenee auttamaan, auttaa avuntarvitsijoita parhaaksi katsomallaan tavalla.

– Se, että kannamme yhdessä kortemme kekoon ja käytämme vahvuuksiamme koko potentiaalillamme sekä tuemme samalla avuntarvitsijoita, niin se on parasta ja konkreettisinta työtä yhteisön hyvinvoinnin puolesta: tehdään Hangosta yhteisöllisyyden pääkaupunki, yhdessä, Marko Niemi päättää!

Hangon hyväntekeväisyys ry:n yrityspaketit

Yksilöityjä palvelupaketteja ikäihmisille

Hangon hyväntekeväisyys ry tarjoaa apua tarvitseville ikäihmisille kotikäyntejä sekä arjen askareiden helpottamiseen räätälöityjä palveluita. Tarjoamme sisällöltään erilaisia palvelupaketteja, joita yritykset ja yksityishenkilöt voivat ikäihmisille lahjoittaa.

1. Kotikäyntipaketti
Yksilön kohtaaminen: keskustelua ja yhdessäoloa ihmisen kotona.
Paketin hinta. Huhtikuusta vuoden 2021 loppuun: 900 euroa

2. Kotikäynti- ja asiointipaketti
Yksilön kohtaaminen: keskustelua ja yhdessäoloa ihmisen kotona + kaupassakäynti, apteekissa asiointia ja esimerkiksi kirjastokäynti (joka toinen viikko).
Paketin hinta. Huhtikuusta vuoden 2021 loppuun: 1080 euroa

3. Kotikäynti- ja siivouspalvelupaketti
Yksilön kohtaaminen: keskustelua ja yhdessäoloa ihmisen kotona + henkilön kodin siivous (kerran kuukaudessa vähintään kaksi tuntia)
Paketin hinta. Huhtikuusta vuoden 2021 loppuun: 1260 euroa

4. Kotikäynti-, asiointi- ja siivouspalvelupaketti

Yksilön kohtaaminen: keskustelua ja yhdessäoloa ihmisen kotona + henkilön kodin siivous (kerran kuukaudessa vähintään kaksi tuntia) + kaupassakäynti, apteekissa asiointia ja esimerkiksi kirjastokäynti (joka toinen viikko)
Paketin hinta. Huhtikuusta vuoden 2021 loppuun: 1440 euroa

Hangon hyväntekeväisyys ry
hangonhyvantekevaisyys@gmail.com

Puhelinnumero:
0405578413

Y-tunnus 3080414-9

(0) kommenttia
Kommentit