(0) kommenttia

Aluevaalien ennakkoäänestys alkaa!

Kuvassa Jarmo Valtimo ja Ville Ekroos

Hangon kokoomukselta paikkoja aluevaltuustoon tavoitellaan kolmen ehdokkaan voimin

Tammikuussa järjestetään Suomen ensimmäiset aluevaalit, joissa valitaan edustajat aluevaltuustoihin. Tähän asti kuntien vastuulla on ollut sosiaalihuollon, terveydenhuollon ja pelastustoiminnan järjestäminen. Jatkossa niistä vastaavat hyvinvointialueet. Hyvinvointialueella on itsehallinto, ja ylintä päätösvaltaa alueen asioissa käyttää aluevaltuusto. Hangon kokoomus on asettanut ehdolle kolme ehdokasta: teknologian ja terveydenhuollon parissa työskentelevän yrittäjä Ville Ekroosin, rahoitusalalla työskentelevän Eira Salon ja eläkkeellä olevan upseerin Jarmo Valtimon. Ennakkoäänestys alkaa 12.1. ja päättyy 18.1. Varsinainen vaalipäivä on 23.1. Hanko kuuluu Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueeseen eli hankolaiset voivat äänestää kyseiseen hyvinvointialueeseen kuuluvia ehdokkaita.

Nyt luodaan tulevaisuuden suuntaviivoja

Aluevaaleissa valitaan valtuutetut ja varavaltuutetut hyvinvointialueiden valtuustoihin. Aluevaltuustot päättävät muun muassa hyvinvointialue- ja palvelustrategiasta, palveluverkoston periaatteista, pelastustoimen palvelutasosta, hyvinvointialueen talousarviosta ja -suunnitelmasta ja jäsenten valitsemisesta toimielimiin. Aluevaltuuston toimikausi on neljä vuotta.

– Suomeen rakennetaan hyvinvointialueita ja Hanko kuuluu Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueeseen: sitä lähdetään rakentamaan jo tämän vuoden aikana, mutta erityisesti vuodesta 2023 lähtien. Olemme luomassa suuntaviivoja sellaiselle hyvinvointimallille, joka vaikuttaa pitkälle tulevaisuuteen. Kannan huolta esimerkiksi siitä, minkälaista mallia kaksi tytärtäni sekä tämän hetken lapset ja nuoret joutuvat tulevaisuudessa ylläpitämään: Nyt luomme suuntaa ja haemme yhdessä ratkaisuja, jotta lopputulos olisi mahdollisimman hyvä. Vaikka Sote-malli ei kaikkien mielestä välttämättä ole paras mahdollinen, niin demokratia toteutuu ja kokoomus haluaa olla sen toteuttamisessa täysillä mukana, Ekroos painottaa.

– Aluevaltuustossa työskentely vaatii asiantuntemusta: uskon siihen, että tervettä järkeä käyttämällä ja annettuja vaihtoehtoja punnitsemalla kykenemme luomaan toimivia ratkaisuja koko hyvinvointialueelle: nyt luodaan pohjaa sekä rakennetaan toimivaa ja tasapuolisesti ihmisiä kohtelevaa tulevaisuutta, Valtimo täsmentää.

– Aluevaaleissa päättäjät valitaan päättämään ensi vaiheessa siitä, millaiseksi aluehallinto muodostuu sekä muun muassa siitä, mitä toimielimiä sinne rakennetaan. Tämän muodostuvan aluehallinnon alle siirretään kunnista sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimi. Sama aluehallinto päättää siis näistä asioista jatkossa kuntien sijaan, Salo taustoittaa.

Palveluiden laatu ja saatavuus tulevaisuudessa

Koska olemme niin sanotusti uuden äärellä, niin polttavana puheenaiheena on kansalaisten keskuudessa ollut se, miten palveluiden laatu ja saatavuus kyetään tulevaisuudessa turvaamaan parhaalla mahdollisella tavalla. Seuraavassa kolmikon ajatuksia aiheeseen liittyen:

– Palveluiden laatu ja saatavuus varmistetaan siten, että ensisijaisesti kuullaan laajasti koko alueen kuntia ja niiden asukkaita, sekä vastataan aidosti niihin tarpeisiin, jotka koetaan tärkeiksi. Tämä on kuitenkin tärkeää tehdä maalaisjärkeä käyttäen ja taloudellisesti järkevästi, jotta kaikille turvataan yhtäläiset palvelut, Salo peräänkuuluttaa.

– Mikäli asioita toteutetaan ja viedään maaliin järkevällä tavalla, niin palveluiden laatu ja saatavuus tulevat ehdottomasti parantumaan. Esimerkiksi Hangossa merkittävä kysymys potilaalle on ollut se: pääseekö hän jatkohoitoon vai ei? On edetty seuraavaan portaaseen ja lääkärin on pitänyt kirjoittaa oma lausuntonsa. Jatkossa, kun olemme niin sanotusti samassa paketissa, niin vähennämme byrokratiaa ja ohjaamaan potilaat suoraan Lohjan sairaalaan erikoissairaanhoidon piiriin. Nykyteknologia mahdollistaa erinomaisesti myös sen, että kykenemme hoitamaan joitakin asioita, jotka ovat aiemmin vaatineet lääkärissä käyntiä, esimerkiksi puhelimitse tai netin välityksellä, Valtimo selvittää.

– Keskusteluissa ei välttämättä aina ole otettu huomioon erikoissairaanhoidon ja lähipalveluiden eroa. Kun osaaminen keskitetään, niin löytyy konsensusta, löytyy apua ja palvelut toimivat laadukkaammin. Hoidon laatu ja saatavuus ovat kaksi perusasiaa, joiden puolesta meidän tulee uudistuksessa taistella. Palveluiden saatavuus ei tarkoita sitä, että kaikki tuodaan kotiovelle, vaan sitä, että potilas saa hoidon silloin, kun hän sitä tarvitsee, ja että se on laadukasta, Ekroos kertoo.

Asiantuntemuksella, osaamisella ja yhteistyöllä

Äänestäjät pohtivat parhaillaan sitä, kuka ehdokas ajaa parhaalla mahdollisella tavalla juuri hänen asiaansa ja mitä annettavaa ehdokkaalla on Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle, mikäli tulee valituksi aluevaltuustoon.

– Olen ehdolla, koska koen erittäin tärkeäksi sen, että meiltä Hangosta olisi päättäjiä mukana päättämässä ja varmistamassa sen, miten terveyspalvelut järjestyvät jatkossa. Lähden mukaan maalaisjärjellä ja sydämellä. Rohkeus uudistua, ei nimittäin tarkoita ainoastaan rohkeutta luopua, vaan se tarkoittaa myös rohkeutta kehittää ja pitää asioista kiinni silloin, kun on aidosti kiinnipidettävää. Olen toiminut rahoitusalalla yli 15 vuotta eri tehtävissä ja uskon, että voin tuoda aluevaltuustoon taloudellista osaamista. Olen avoin ja rohkea ja uskallan tuoda mielipiteeni esille. Olen optimismiin taipuva realisti, joka ei taivu populismiin, Salo listaa.

– Lähdin mukaan vaaleihin, koska haluan olla mukana rakentamassa seuraavalle sukupolvelle toimivaa järjestelmää, jota he tulevat ylläpitämään. Pystyn tuomaan päätöksentekoon omaa tietotaitoani, joka minulle on 20 vuoden aikana työelämästä kertynyt terveydenhuollon, erityisesti teknologian ja integraation saralla. Olen jo varsin pitkään toiminut yrittäjänä terveydenhuollon parissa ja sitä kautta olen verkostoitunut ja omaan hyvät kontaktit asiantuntijoihin, joiden puoleen voin aina kääntyä, mikäli tarvitsen vastauksia kysymyksiini. Mielestäni meidän on myös vältettävä julkisen ja yksityisen sektorin välistä vastakkainasettelua, koska molemmilla on oma paikkansa ja tehtävänsä, Ekroos toteaa.

– Minut tunnetaan ihmisenä, joka ei hermostu kenellekään ja olen aina valmis kuuntelemaan eri

laisia näkemyksiä ja mielipiteitä: peräänkuulutan kaikessa yhteistyötä ja sen merkitystä. Vaikka olen poliittisen puolueen ehdokkaana aluevaaleissa, niin en koe olevani ehdokas, jonka tärkein tehtävä olisi riidellä toisten puolueiden ja heidän edustajiensa kanssa. Meidän tulee kyetä rakentamaan asioita järkevästi ja yhteistyössä. Olen aikanaan työskennellyt upseerina ja sitä kautta tunnen parhaiten pelastusalaan sekä siihen liittyvät kysymykset ja haasteet, joita joudumme tulevaisuudessa ratkaisemaan. Toivottavasti aluevaltuustoon valitaan järkeviä ihmisiä, jotka kykenevät näkemään asioita puoluepolitiikan yli, Valtimo painottaa.

Lähipalvelut eivät ole uhattuina

Ekroosin mukaan kokoomuksen vahva viesti on se, että lähipalvelut eivät ole uhattuina.

– Tätä haluamme äänestäjille painottaa. Kokoomus haluaa, että lähipalveluita kehitetään: se on kaiken a ja o. Kokoomus ei ole missään nimessä yksityistämässä kaikkea, saati romuttamassa julkista terveydenhuoltoa. Oma vahva mielipiteeni on se, että yksityinen sektori on ajoittain päässyt jopa liiankin helpolla, eikä heitä ole velvoitettu innovoimaan tai jalostamaan palvelukonseptejaan. Yksityisen sektorin tehtävänä on tulevaisuudessa kantaa teknologiariskiä, innovoida ja kokeilla uusia hoitomenetelmiä. Tällä hetkellä tosiasia on se, että julkisella sektorilla on pääsääntöisesti parempi kalusto kuin yksityisellä puolella. Sotella on vahva tehtävä tukea yksityisiä ottamaan riskejä: meidän pitää velvoittaa ja tukea yrityksiä riskinotossa, Ekroos visioi ja ihmettelee yksityisen terveydenhuollon ylle leviteltyjä kauhuskenaarioita:

– Esimerkiksi Mehiläinen on perustettu vuonna 1909: yksityisen terveydenhuollon historia on Suomessa pidempi kuin maamme itsenäisyys ja se on aina ollut tärkeä osa suomalaista terveydenhuoltoa, Ekroos täsmentää.

Myös Salo mieltää kokoomuksen olevan lähipalveluiden puolella.

– Puolueeni on järkevän taloudenpidon kannalla sekä turhaa ylimääräistä byrokratiaa ja veronkantoa vastaan. Haluamme, että kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet päästä hoitoon, ei vain jonoon. Kokoomus on lähipalveluiden puolella. Palveluntuottajia voidaan käyttää laajasti, kunhan palvelu on laadukasta ja hoitoon pääsee.

Valtimon mukaan kokoomuksen vahvuus on laaja ja osaava ehdokaslista.

– Mediassa nostetaan jatkuvasti esille ja pelotellaan sillä, että vastustaisimme tai olisimme romuttamassa hyvinvointivaltiota, mutta se ei pidä lainkaan paikkansa. Haluamme olla mukana vaikuttamassa ja tuoda esille näkemyksiämme sekä saada siten keskustelua, vuorovaikutusta ja järkeviä päätöksiä aikaiseksi.

Kaikki äänestämään!

Monet hankolaiset miettivät sitä, mitä aluevaltuustomalliin siirtyminen tarkoittaa Hangon kaltaiselle asukasluvultaan pienelle kaupungille.

– Aluevaltuustomalli tarkoittaa päätäntävallan siirtymistä pois meidän omista käsistä. Vain äänestämällä voimme varmistaa, että meiltä on päättäjiä myös täältä paikallisesti ajamassa hankolaisten, sekä muidenkin pienten etuja. Mikäli valtuustopaikkaa ei tule, on yhtä tärkeää, että Hankolaisia pääsisi lautakuntiin, mitä ne sitten ikinä ovatkaan. Siksi on tärkeää äänestää, Salo painottaa.

– Kaikki hankolaiset pitää ehdottomasti saada äänestämään, jotta saamme kaupungin äänestysprosentin korkeaksi sekä siten ehdokkaita valituiksi aluevaltuustoon ja siten myös elintärkeitä lautakuntapaikkoja, joissa osallistutaan asioiden valmisteluprosessiin, Valtimo listaa.

– Jokaisen, joka kokee huolta Hangon tulevaisuudesta, tulee muistaa se, että meitä jokaista koskee potilaan yhdenvertaisuuslaki, eikä sitä vastaan ole mahdollista toimia: olemme kaikki yhdenvertaisia ja sen tulee toteutua myös Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella. Teemme nyt asioita täysillä ja pistämme itsemme likoon: seuraavissa vaaleissa olemme viisaampia sen suhteen mitä tuleman pitää. Kun tekee täysillä ja antaa kaikkensa, niin kukaan ei voi yhdeltä ihmiseltä enempää vaatia, Ekroos lataa.

Mediassa on ollut esillä se, että aluevaalit eivät välttämättä houkuttelisi äänestäjiä vaaliuurnille.

– Terveys-, sosiaali- ja pelastuspalvelut koskevat meitä kaikkia: nyt jokaisen, myös nuorten, on käytettävä äänioikeuttaan, jotta olemme kukin panoksellamme luomassa toimivaa tulevaisuutta, Valtimo toteaa.

– Äänestäjä äänestää siitä kuka saa päättää. Jos jättää äänestämättä, on yhdentekevää, kuka terveyspalveluista päättää jatkossa. En usko, että yhdelläkään hankolaisella on varaa siihen. Konkreettisesti kannattaa myös muistaa, että veroista suuri osa menee alueen hallintaan pois kunnalta. Kyllä ainakin minua kiinnostaa, mitä niillä verorahoilla jatkossa kustannetaan. Muista äänestää, vain siten voit vaikuttaa, Salo täsmentää.

– Kaikki pystyvät vaikuttamaan aluevaltuuston kokoonpanoon ja sote-kustannuksiin äänestämällä ja hyötyliikkumalla: vähintä mitä ihminen voi tehdä, on se, että nousee ylös ja käy äänestämässä sekä palvelee samalla itseään ja koko yhteisöään, Ekroos päättää.

(0) kommenttia
Kommentit

Kommentoi

Seuraa hanko-nyt.fi