(0) kommenttia

Enemmistö valtuustoa aloitteen takana: kouluissa tulisi tarjota maksutonta aamupalaa

Hangon valtuustossa enemmistö valtuutetuista on allekirjoittanut aloitteen, jonka mukaan peruskouluissa olisi tarjottava oppilaille maksutonta aamupalaa.

Aamupalatarjoilua on kokeiltu joissakin kaupungeissa kuten Lahdessa ja Joensuussa. Tällöin on järjestetty aamiainen oppilaille kerran viikossa.

Hangon valtuutettujen aloitteessa viitataan THL:n kyselyihin, joissa 20-40 prosenttia yläluokkalaisista jättää kotona syystä tai toisesta aamupalan syömättä. Tällä on osoitettu olevan yhteyttä myös koulumenestykseen.

Kokeiluissa on huomattu, että koulussa yhteinen aamupala on antanut koulun aikuisille ja oppilaille mahdollisuuden kohdata ilman kiirettä ja keskustella erilaisista asioista.

Kokeilukaupungeissa on valittu aamupalakokeiluun kouluja, joiden alueella tiedetään olevan isoja sosioekonomisia eroja väestössä.

Hangossa aloitteen aamupalatarjoilusta on ensimmäisenä allekirjoittanut Birgitta Gran (vas.). Aloitteessa on mukana yhteensä 23 valtuutettua eli selkeä enemmistö valtuustoa.

(0) kommenttia
Kommentit

Kommentoi

Seuraa hanko-nyt.fi