(0) kommenttia

Hangös kulturpris 2021

Bild: Hangö kulturkontor

Vem är år 2021 kulturpristagare?

Det är dags att ge förslag för årets kulturpristagare. Kulturpriset delas ut till en privatperson, en förening eller ett samfund som via sin verksamhet berikat Hangös kulturliv eller gjort staden känd.

För första gången delas även priset för Årets unga kulturaktör. Till pristagare kan föreslås en person som är mellan 15 och 25 år eller en grupp. Aktören inspirerar och fördjupar sig i sitt konstämne.

Du kan ge dit förslag antingen via blanketten på kulturbyråns sida, www.hanko.fi/kulturpriset eller genom att skicka e-post till adressen cultura@hanko.fi.

Vi beaktar även skriftliga förslag som lämnats in till kulturbyrån inom utsatt tid. Förslagen skall vara inlämnade till kulturbyrån senast sö 16.1.2022.

Kulturnämnden väljer kulturpristagaren och priset delas ut på en prisutdelningstillställning i mars. Årets unga kulturaktör väljs av en arbetsgrupp som består av representanter från kulturnämnden, kulturverksamheten, ungdomsrådet samt ungdomsväsendet.

Kulturpriset är 1 000 euro och årets unga kulturaktör tilldelas 500 euro.

(0) kommenttia
Kommentit

Kommentoi

Seuraa hanko-nyt.fi