(0) kommenttia

Helsinki-Turku -ratahankkeet jäävät kaikki alle kannattavuuden rajan – Rantaradan parantaminen nousee vertailussa

Helsinki-Turku -junayhteyksien parantamisessa on mietitty useita vaihtoehtoja. (kartta: Väylä)

Helsingin ja Turun välisen junaliikenteen kehittämisessä ehdotetaan tuoreessa selvityksessä, että hankkeissa edetään vaiheittain ennen kuin kokonaan uutta rataa Espoo-Salo ryhdytään rakentamaan.

Väylävirasto on julkaissut hankearvioinnin, jossa eri vaihtoehtoja punnitaan ja lasketaan taloudellista kannattavuutta.

Arvioinnissa suositellaan, että ensin toteutetaan Espoon kaupunkirata Leppävaaran ja Kauklahden välillä. Hankkeesta on jo pitkälle sovittu ja rahoituksesta päätetty.

Toinen kärkipään hanke liittyy Turun kaupungin alueella tehtäviin ratatöihin, jotka parantavat koko Helsinki-Turku -osuuden junaliikenteen luotettavuutta.

Kolmantena Väyläviraston suosituksessa nousee nykyisen Rantaradan parantaminen ja erityisesti kaksoisraiteen rakentaminen Salon seudulla.

Rantaradan parantaminen muilla osuuksilla käsittäisi pieniä oikaisuja ja radan parannustöitä.

”Kevyehkö” Rantaradan kehittäminen maksaisi runsaat 90 miljoonaa euroa. Matka-aika Helsinki-Turku nopeutuisi 5-7 minuuttia.

Väyläviraston arvioinnissa on hankkeille laskettu yhteiskuntataloudellista kannattavuusrajaa, jona pidetään lukua 1.

Rantaradan parantamiselle ja Salon seudun ratatöille saadaan kannattavuusluvuksi eli hyöty-kustannussuhteeksi 0,7.

Arvioinnissa on laskettu lisäksi, mikä olisi hyöty-kustannussuhde, jos koko nykyinen Rantarata rakennettaisiin kaksiraiteiseksi Kirkkonummi-Turku -välillä.

Hanke maksaisi yli 2 miljardia euroa ja suhdeluku olisi vain 0,04.

Uuden nopean junayhteyden rakentaminen Helsingistä Turkuun eli oikorata Espoo-Salo ja Turku-Salo -osuuden rakentaminen kaksiraiteiseksi tuo Väyläviraston laskelmissa hyöty-kustannussuhteeksi 0,44.

Tuoreessa hankearvioinnissa kuitenkin muistutetaan, että Salo-Turku -osuudella tehtävät rataparannukset hyödyttävät myös mahdollista Espoo-Salo -oikoratahanketta.

> Väyläviraston julkaisut   

(0) kommenttia
Kommentit

Kommentoi

Seuraa hanko-nyt.fi