(6) kommenttia

Koverharia halutaan laajentaa ja ruopata väylä – laituriin pääsisivät Itämeren suurimmat rahtilaivat

Kaupungin omistamalla Hangon Satamalla on Koverharissa non 600 hehtaaria maata. (kuva: Hangon Satama Oy/2018)

Hangon Satama Oy suunnittelee Koverharin sataman kehittämistä entistä suuremmille aluksille. Myös satamaan johtava väylä haluttaan syventää.

Hangon kaupungin vuonna 2015 hankkimasta satamasta suunnitellaan isoa irtotavara- eli bulk-satamaa. Koverhaariin halutaan myös transitoliikennettä, joka on Venäjältä jo alkanut.

Hangon Satama ja Väylävirasto hakevat parhaillaan laajennukselle ja väylän syventämiselle ympäristölupaa.

Satamaan aiotaan rakentaa kolmas ja entistä pidempi laituri. Se olisi suunnitelmien mukaan 283 metriä pitkä. Uusi laituri olisi rannansuuntainen nykyisen satama-altaan eteläpuolella.

Samalla Koverhaariin johtava väylä haluttaisiin muuttaa 14 metrin syvyiseksi. Se edellyttää vähäisiä vedenalaisia louhintoja kauempana väylällä. Lisäksi väyläaluetta ja väylän merkintöjä muutetaan hieman.

Tällä hetkellä väylä on 12 metriä syvä, ja laituriin pääsevät korkeintaan syväykseltään 11 metrin alukset.

Koverhar on satamapaikkana Itämeren alueella varsin harvinainen, koska se on lähes luontainen syväsatama.

Uusi 14 metrin väylä olisi Suomen satamissa aika harvinainen. Esimeriksi Inkooseen on 13 metrin väylä.

Yhden metrin lisäsyvyys merkitsee satamassa käyville laivoille paljon. Monesti suurimpia rahtilaivoja ei voida lastata täyteen, koska ei ole riittävää syvyyttä.

Suomen suurimpaan bulk-satamaan Kokkolassa valmistui viime vuonna 14 metrin väylä. Se mahdollistaa todella suurien Panamax-luokan ja vähän kookkaampien laivojen vierailut Kokkolassa. Panamax-termi tulee siitä, että laivat mahtuvat Panaman kanavaan.

Aivan suurimpia aluksia ei Kokkolassakaan voida lasta täyteen, koska ne eivät pääsisi Tanskansalmista läpi.

Koverharin sataman laajennus ja väylän syventäminen merkitsisivät, että massoja otettaisiin ja siirrettäisiin enintään 257 tuhatta kuutiota.

Kaikki ominaisuuksiltaan sopivat massat sijoitetaan laiturin täyttöihin. Loput haitta-aineita sisältämättömät massat kuljetetaan meriläjitysalueelle Hankoniemen eteläpuolelle, jonne on aikaisemminkin läjitetty massoja.

Hankkeesta on tehty lainmukainen ympäristövaikutusten arviointi (YVA). Oikeilla suojatoimenpiteillä hankkeen arvioitiin olevan toteutettavissa, todetaan lupahakemuksessa.

Hanke on tarkoitus aloittaa, kun sille on myönnetty viranomaislupa. Todennäköisimmin hanke alkaisi ensi vuoden syksyllä.

(6) kommenttia
Kommentit (6)

Kommentit (6)

Onneksi Venäjä rakentaa suuri satama Primorskiin , niin hiilivienti siirtyy sinne!
Baabushka
Voisiko autotuonninkin siirtää Lappohjaan niin hankolaiset saisivat koko Tulliniemen takaisin?
Patrick Andersson
Lappohjan satamaa voidaan laajentaa vaikka kuinka paljon, maa-aluetta, joka sopii varastointiin ja muuhun on valtavasti.
Lappohja kehittyy
Tämä vain silloin, jos jouduttaisiin kaikki massat kuljettamaan maanteitä muualle, jos läjitys mereen ei voisi toteuttaa
Lappohja kehityy
Kasetti kuormurilla ruoppausmassoille kuljetus homma hoituu seuraavasti:
257000 : 28 = noin 9100 kuormaa eli 9100:365 = vain 24 rekkaa joka päivä jos ajetaan eli yksi tunnissa.Ei tuollaista edes huomaa liikenteessä.
Mutta varmaan on tarkoitus ruopata hiukan nopeemmin.
Lappohja kehittyy
Ja sitten toivottavasti saadaan edelleen lisääntyvän rekkaliikenteen takia myös vihdoin kunnon tie karjaa - hanko välille . On jo nyt turvariski että vilkas liikenne Hangosta kulkee kapeaa/ ilman ohituskaistoja olevaa tietä. Samalla voisi myös miettiä että pitääkö rekkojen paahtaa hangossakaan keskustassa korsmaninkatua.
Ihmettelijä

Kommentoi

Seuraa hanko-nyt.fi