(0) kommenttia

Prov taget av vildsvinskadaver i Pojo

Ett vildsvinskadaver hade flutit i land i Pojoviken i Pojo, Raseborg. Tillsynsveterinären har besökt platsen

17.5.2022 och tagit prov för att utesluta afrikansk svinpest. Kadavret kommer att grävas ned. Alla åtgärder

är utförda enligt högre myndigheters anvisningar och proven undersöks nu av nationella myndigheten

Livsmedelsverket, som också vid behov vidtar ytterligare åtgärder i ärendet.

Afrikansk svinpest smittar inte till människan, men drabbar lätt svin och vildsvin. Risken för sjukdomen har

svinpest hittas på Livsmedelsverkets www-sidor. Allmänheten uppmanas kontakta tillsynsveterinären vid.
Sydspetsens miljöhälsa, ifall motsvarande kadaverfynd görs inom Hangö, Ingå eller Raseborg. Vid misstanke
page1image1071769312

av sjukdom eller hälsofara för djur som dött i naturen kan miljöhälsovården också kontaktas.

 

(0) kommenttia
Kommentit

Kommentoi

Seuraa hanko-nyt.fi