(0) kommenttia

Suomen eteläkärjessä raivataan maisemaa – uhanalaisia lajeja turvataan ja avataan luontopolun näkymiä merelle

Uddskatanilla on ollut karjan laidunmaata viime sotiin saakka. Sen jälkeen alue on alkanut kasvaa umpeen. (kuva: Olli Borg/WWF)

Manner-Suomen eteläkärjessä vapaaehtoiset raivaavat perinnemaisemaa. Uhanalaiselle lajistolle tehdään elintilaa muun muassa poistamalla kurtturuusua.

Hangon Uddskatanin perinnebiotooppeja Tulliniemen kärjessä hoidetaan parhaillaan talkoovoimin.

Leiri on osa Metsähallituksen johtamaa RannikkoLIFE-hanketta. Hankkeessa kunnostetaan merkittäviä rannikon ja saariston elinympäristöjä, kuten paahdealueita, rantaniittyjä, lehtoja ja hakamaita.

Viikon mittaisissa talkoissa WWF:n noin 20 vapaaehtoista muun muassa raivaavat kedoille ja rantaniityille levinnyttä katajikkoa sekä niittylaikut ja rannat valtaavaa kurtturuusua.

Hoitotoimien tavoitteena on hoitaa uhanalaisten lajien elinympäristöjä ylläpitämällä avointa merenrantaniittyä ja hakamaista laidunnettua metsää.

Hoitotoimet myös ylläpitävät perinteistä laidunmaisemaa ja näkymiä luontopolulta merelle. Suositulla luontopolulla niemen kärkeen vierailee tuhansia ihmisiä vuosittain.

> Tulliniemen luontopolulla oli viime vuonna kävijöitä viisi kertaa enemmän kuin Hangossa asukkaita (Hanko-nyt.fi 28.1.)

Luonnonsuojelun kannalta Uddskatanin tärkeimmät luontotyypit ovat avoimia ja puoliavoimia elinympäristöjä, joilla tavataan yli 40 uhanalaista ja silmälläpidettävää lajia.

Lisäksi Uddskatan on myös valtakunnallisesti tärkeä linnuston muuttoreitti ja tärkeä pesimäalue monille lintulajeille. 

− Avoimet elinympäristöt ovat kotimaisen luonnon monimuotoisuuden keskittymiä, joten niiden ylläpito on erittäin tärkeää luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi ja luontokadon pysäyttämiseksi, sanoo Metsähallituksen Luontopalveluiden erikoissuunnittelija Esko Tainio.

Uddskatanilla on ollut perinteistä laidunnusta ennen toista maailmansotaa vuosisatojen ajan.

Alueen laidunnus aloitettiin uudestaan vuonna 2003 ja viimeiset 8 vuotta aluetta on ylläpidetty niittämällä ruovikkoa ja raivaamalla tervaleppien taimia.

Leirin aikana on mahdollista tutustua Rannikko-LIFE-hankkeeseen ja rannikon arvokkaaseen luontoon pop up -luontopolulla.

(0) kommenttia
Kommentit

Kommentoi

Seuraa hanko-nyt.fi