(1) kommentti

Tulliniemellä jatketaan puuston harventamista – toimenpiteillä turvataan dyynimaiseman säilyminen

Hoitotoimenpiteitä tehdään Tulliniemen rannan itäosassa. (kartta: Silvestris luontoselvitys Oy)

Tulliniemen rannalla hoitotoimenpiteet arvokkaan dyynilajiston säilyttämiseksi jatkuvat itäosissa rantaa. Hoitoalue on noin 8 hehtaaria.

Tärkein ja kiireisin hoitotarve alueella on laaditun hoitosuunnitelman mukaan metsäisten alueiden puuston harventaminen.

Siten saadaan lisättyä arvokkaan paahdeympäristön pinta-alaa. Itäosa rantaa on jaettu yhdeksään alueeseen, joille kullekin on laadittu oma suunnitelma.

Suunnitelmaan sisältyy melko voimakasta harvennusta osalla alueesta. Tällä saadaan tilaa vanhoille männyille.

Myös nuoremmat säilytettävät männyt kehittävät avoimuuden lisääntyessä laajemmat latvukset. Näin saavutetaan myös maisemallisesti miellyttävä tulos.

Kaikki alueella olevat kuolleet puut, kelot ja maapuut jätetään alueelle.

Hakkuut pystytään tekemään pääosin koneellisesti, mutta metsurin apuakin tarvitaan. Töitä tehdään tästä viikosta alkaen.

Samalla kaadetaan muutamia puita, jotta pysäköintitilaa saadaan lisää. 

Hangon Tulliniemenrannasta suurin osa kuuluu suojelualueisiin. Itäranta, jossa hoitotoimia tehdään, ei ole suojelualuetta, mutta kuuluu kansalliseen kaupunkipuistoon.

Tulliniemenrannan suojellulla osalla on hiljattain tehty luonnonhoitoa, pääosin mäntypuuston harventamista. Tälläkin on pyritty estämään dyyniympäristön umpeenkasvua.

Tulliniemenranta on usean harvinaisen lajin säilymisen kannalta oleellisen tärkeä alue.

> Hanko sai 75 000 euroa luontopolkujen kehittämiseen kolmessa kohteessa merimaisemissa (Hanko-nyt.fi 1.2.2021)

> Suomen eteläkärjessä raivataan maisemaa – uhanalaisia lajeja turvataan ja avataan luontopolun näkymiä merelle (Hanko-nyt.fi 3.8.2021)

(1) kommentti
Kommentit (1)

Kommentit (1)

Viimeinkin. Puut ovat vallanneet pikkuiselta, mutta tärkeältä hyönteiskansalta elintilan.
Hyvä alku

Kommentoi

Seuraa hanko-nyt.fi