(0) kommenttia

Tulliniemen rannassa jatketaan puista kävelypolkua – dyyniä ennallistetaan ja puustoa harvennetaan

Tulliniemessä on rakennettua kävelypolkua nyt noin 350 metriä. Reittiä jatketaan noin 500 metrillä. (kuva: Metsähallitus Hans-Erik Nyman)

Tulliniemen rannassa jatketaan tänä vuonna luonnonhoitotöitä ja jatketaan puista lankonkia hiekkarannan alkupäässä eli parkkipaikalta viime vuonna rakennettuun osuuteen saakka.

Viime vuonna valmistui noin 350 metriä kävelypolkua rannan länsipäässä. Uusia suunnitelmia on tehty, ja vastaavia töitä jatketaan rannan itäpäässä.

Tulliniemessä luonnonsuojelun ja hoidon tavoitteena on dyynien hoito.

Rannan alkupäässä on kuluneisuutta ja dyynikasvillisuuden elinympäristö on heikentynyt virkistyskäytöstä johtuvan kovan rasituksen takia.

Luonnonhoitotoimenpiteet ovat puuston harventaminen, taimikon poistoa, maanpinnan avaamista ja siten dyynihiekan vapauttamista.

Jo olevien lankonkien jatkaminen parantaa myös alueen esteettömyyttä ja saavutettavuutta. Uutta kävelypolkua tulee lisää noin 500 metriä.

Alueelle on tarkoitus sijoittaa myös alueen erityislaatuisuudesta kertovia opaste- ja infotauluja.

Hakkuita ja taimikon poistoa on tarkoitus tehdä myöhemmin syksyllä. Tärkein ja kiireisin hoitotarve alueella on metsäisten alueiden puuston harventaminen.

Näin saadaan lisättyä arvokkaan paahdeympäristön pinta-alaa. Suunnitelmaan sisältyy melko voimakasta harvennusta osalla alueesta.

Tällä saadaan tilaa vanhoille männyille ja myös nuoremmat jätettävät männyt kehittävät avoimuuden lisääntyessä laajemmat latvukset. Näin saavutetaan myös maisemallisesti miellyttävä tulos, suunnitelmassa todetaan.

Lue lisää:

> Hanko sai 75 000 euroa luontopolkujen kehittämiseen kolmessa kohteessa merimaisemissa (Hanko-nyt.fi 1.2.)

> Tulliniemen luontopolulla oli viime vuonna kävijöitä viisi kertaa enemmän kuin Hangossa asukkaita (Hanko-nyt.fi 28.1.)

(0) kommenttia
Kommentit

Kommentoi