(0) kommenttia

Uutta 120 metrin siltaa ehdotetaan tasoristeyksen päälle – kaksi muuta vaihtoehtoa myös tutkittu

Uusi silta tulisi nykyisen tasoylikäytävän kohdalle.

Radan ylittävän Appelgrenintien tasoristeyksen korvaamiseksi ehdotetaan uusia liikennejärjestelyjä ja uutta siltaa radan yli. Hanko ja Väylä ovat tutkineet yhdessä tasoylikäytävän poistamista.

Suunnittelu on lähtenyt liikkeelle Väyläviraston aloitteesta, ja se liittyy Hangon radan sähköistykseen, jonka yhteydessä mahdollisimman monta vaaralliseksi luokiteltua tasoristeystä halutaan poistaa.

Yhteistyössä Hangon kaupungin ja Väyläviraston kanssa on nopeassa tahdissa laadittu vertailu kolmesta vaihtoehdosta, joista yhtä esitetään jatkosuunnitteluun.

Tarkastelussa on tutkittu olemassa olevaa Hemming Elfvingtien alikulkua, jolle pitäisi rakentaa uusi katuyhteys ja sen kautta johdettaisiin kaikki rekkaliikenne kaupungista sisään ja ulos.

Paikallisliikennettä varten tehtäisiin alikulku nykyiselle paikalle.

Toisessa vaihtoehdossa rakennetaan alikulkuyhteys kaikelle liikenteelle ja nykyinen tasoylikäytävä suljetaan.

Uusi katu ja alikulku johtaisi yleiskaavan linjauksen mukaan radan ali nykyistä idempänä muutama sata metriä teknisen viraston toimitalon toisella puolella.

Kolmannessa vaihtoehdossa rakennetaan uusi silta kaikelle liikenteelle nykyisen tasoylikäytävän kohdalle. Lisäksi pitäisi muuttaa molemmin puolin katuyhteyksiä ja tehdä uusia liittymiä.

Silta menisi viistosti radan yli, ja se olisi 120 metriä pitkä.

Siltaan littyvien katujen ja liittymien järjestelyistä on tehty eri vaihtoehtoja.

Asiaa pohtinut työryhmä esittää kolmosvaihtoehdon valitsemista jatkosuunnittelun pohjaksi.

Hanke alkaisi aikaisintaan runsaan vuoden kuluttua sen jälkeen, kun uusi, nyt rakenteilla oleva ylikulkusilta on valmis ja käytössä.

Esitetty uusi silta ja muut liikennejärjestelyt maksaisivat alustavan arvion mukaan noin 5 miljoonaa euroa. Kustannukset pistettäisiin puoleksi valtion ja kaupungin kesken.

Hangon kaupunginhallitus käsittelee suunnitelmia 18.1. Jos siltahanketta viedään eteenpäin, tarvitaan vielä kaupunginvaltuuston päätös.

> Tasoristeyksen poistoa harkitaan, kun rata saa sähköt – Väylä: Nyt olisi etsikkoaika toteuttaa hanke (Hanko-nyt.fi 23.9.)

(0) kommenttia
Kommentit

Kommentoi

Seuraa hanko-nyt.fi