(0) kommenttia

Vieraslajia aiotaan raivata Kolavikenin rannalta – ruusut poistetaan kaivinkoneella ja pienet männyt sahalla

Raivausalue on Neljän Tuulen Tuvalta itään päin Råuddenille saakka.

Kolavikenin dyyneiltä ja rannasta suunnitellaan poistettavaksi alueella rehottavaa vieraslajia, joka uhkaa alkuperäisluontoa. Bellevuen rannalla sama tehtiin 20 vuotta sitten.

Uudenmaan Ely-keskus anoo lupaa raivaustöihin Hangon kaupungilta, joka omistaa Kolavikenin rannan.

Suunnitelman mukaan rannalta poistetaan haitallista ja vieraslajista kurttulehtiruusua. Työ tehdään pääosin kaivinkoneella.

Pienikokoisia mäntyjä poistetaan puolestaan raivaussahatyönä. Poistettavien mäntyjen läpimitta rinnakorkeudella on korkeintaan noin 8 senttimetriä.

Pienet männyt aiotaan poistaa kokonaan polun ja hiekkarannan väliseltä, kapealta kaistaleelta alueen pohjoisosassa.

Myös rantadyynien puolella kasvavat männyt poistetaan. Puut ovat kurtturuusujen seassa kasvavia pieniä mäntyjä.

Toimenpiteet olisi tarkoitus toteuttaa vielä tämän syksyn aikana.

Toimenpiteet perustuvat vuonna 2017 laadittuun Kolavikenin hoito- ja käyttösuunnitelmaan.

Suunnitelmassa jo kiirehdittiin toimia arvokkaan lajiston elinolosuhteiden parantamiseksi ja alkuperäisten luontotyyppien säilyttämiseksi.

Monet Kolavikenissä elävät lajit esiintyvät vain muutamissa paikoissa Suomessa.

Useiden uhanalaisten hyönteislajien runsaimmat esiintymät Suomessa sijaitsevat juuri Kolavikenin rannalla, todetaan hoitosuunnitelmassa. Hyönteisnäytteitä on kerätty alueelta jo 1880-luvulla.

Bellevuen huvila-alueen edustalla harvennettiin männyntaimia, raivattiin kurtturuusua ja pieniä aloja rantavehnää syyskuussa 1999.

Kurttulehtiruusuja on poistettu useilta Hangon rannoilta.

Hangon kaupunginhallitus käsittelee Ely-keskuksen pyyntöä raivaustöihin 21.9.

(0) kommenttia
Kommentit

Kommentoi

Seuraa hanko-nyt.fi